V případě odborných dotazů vám je k dispozici:

Ing. Ivo Homer
tel.: +420 277 000 707
mobil.: +420 604 939 749

email: homer@deltacar.cz

Společnost Deltacar spedition  s.r.o. je význačným obchodním partnerem firmy VG-ORTH- Multigips, významného německého výrobce sádrových technologií – sádrových desek pro stavbu vnitřních nenosných stěn a sádrových směsí pro stavebnictví. Zajišťujeme nejenom dovoz a distribuci materiálů, ale i kompletní montáže stěn, poradenství, školení, předvádění a další činnosti související s touto progresivní technologií.

Surovina na výrobu desek a směsí 

Tradiční způsob výroby sádrové hmoty spočívá v pražení sádrového kamene, který se těží důlním způsobem. Pražení sádrového kamene probíhá při teplotách kolem 1600 stupňů Celsia. Tento tradiční způsob je nahrazován využíváním syntetické sádry. Ta se získává v procesu odsíření spalin, vznikajících spalováním černého nebo hnědého uhlí v tepelných elektrárnách případně v jiných obdobných provozech.

Syntetická sádra má ve srovnání s přírodní sádrou vyšší pevnost v tlaku a ohybu a lepší součinitel tuhnutí. Tyto skutečnosti vyplývají z větší chemické čistoty a stejnorodosti tohoto materiálu ve srovnání s přírodní sádrou.

Výroba desek

 Sádrové pojivo je ve vhodném poměru smícháno s vodou, podle druhu desek doplněno aditivy a nalito do speciální formy, která deskám zaručuje vysokou geometrickou přesnost a kvalitu povrchu. Následně pak desky prochází sušícím tunelem a jsou vysušeny na hodnotu relativní vlhkosti nepřekračující 6%. Po usušení se desky ukládají na dřevěné palety a jsou baleny do nepropustné folie. Díky tomu nevyžadují skladování v zastřešených, uzavřených prostorech. Vysokou kvalitu výrobku garantují kvalifikovaní pracovníci, moderní výrobní linka a přísná výstupní kontrola.

obrázek: sádrová deska s měrnou hmotností 1200 kg/ m3.

Sádrová deska s ostrými hranami, dokonale hladkým  povrchem, s přesnými drážkami a pery po obvodě. Rozměry desky: 666 x 500 x 60, 80, 100 mm.  Deska s měrnou hmotností 1200kg/m3 (viz níže uvedená tabulka) má rozměry 500 x 500 x 100 mm. Podle způsobu použití jsou vyráběny v provedení normál ním s označením M, vodovzdorném MH a se zvýšenou vzduchovou neprůzvučnosti D 100 R max

Základní technické parametry jsou uvedené v tabulce:

Základní technické parametry
Tloušťka (mm) Měrná hmotnost
kg/m3
Váha
kg/m2
Zvuková
neprůzvučnost Rw (dB)
Požární
odolnost
Max. výška stěny
(cm)
Odolnost průniku tepla
(m2/K/W)
Vodivost tepla (W/m2K) Možnost zatížení (kN/m2)
60 900 54 35 EI 180 400 0,15 0,41 0,75
80 900 72 39 EI 240 550 0,2
100 900
1200
90
120
41
46
EI 240 700 0,24

Sádrové desky jsou spojovány lepícím tmelem. Pomocí drážek a per se dají rychle a přesně zpracovat do požadovaného tvaru stěny.

K podlaze, bočním stěnám a ke stropu se lepí na podkladové pásky z lisovaného korku tloušťky 5 mm, případně na podkladovou PE pásku Aku Pro 120 stejné tloušťky, při použití desek D 100 R.

Řezat a libovolně upravovat do požadovaných rozměrů se dají ruční pilkou. Drážky a otvory pro instalace ve stěnách se provádí jednoduše běžným elektrickým nářadím.   Desky je možné používat pro stavbu vnitřních nenosných stěn všech staveb a vzhledem k jejich přizpůsobivost jsou velmi vhodné i k asanacím a rekonstrukcím starých staveb.

Vlastnosti a přednosti

  • rychlé a hospodárné zpracování technologií suchých staveb. Vysoká geometrická přesnost desek a systém montáže na drážku a pero zajišťují přesné zdění a malý odpad materiálu.
  • stěny se neomítají, spáry pro lepení a případné vrypy po montáži a transportu se celoplošně začistí tenkou sádrovou stěrkou v tloušťce 0,5 mm
  • pevnost a stabilita stěn umožňují zavěšování všech zařizovacích předmětů – skříněk, polic a pod. bez pomocné konstrukce až do hmotnosti těchto předmětů 100 kg na rameni vzdáleném od plochy stěny do 50 cm.
  • velmi dobré tepelné a zvukové izolační schopnosti
  • vynikající odolnost proti ohni
  • vysoký komfort bydlení díky schopnosti sádry regulovat vlhkost vzduchu v místnosti
  • ekologická čistota – sádra vykazuje nejnižší obsah přírodních radionuklidů ve srovnání s ostatními stavebními materiály
  • vysoká kvalita povrchu zdí
  • konečná tloušťka stěny 100 mm výrazně zvyšuje užitnou plochu stavěného objektu

Schéma dvojité stěny

Tato konstrukce má vzduchovou neprůzvučnost 56 dB.

1 – sousedící stěna 2 – sádrová deska VG-ORGH tl. 100 mm 3 – minerální vata, tl. 50 mm

4- pásek z lisovaného korku, tl. 5 mm 5 –  sádrové lepidlo 6 – vzduchová mezera tl. 10 mm

Veškeré drážky a instalační otvory v sádrových stěnách lze hotovit nejlépe pomocí ručního elektrického nářadí frézováním, vykružováním. Použití kladiva a sekáče, případně vrtačky s příklepem je zakázáno.

Podrobnosti ke konstrukcím – přípustné výšky, dilatace, připojování ke stávajícím stěnám, zásady ke zhotovení drážek a další detaily jsou uvedeny v katalogu MultiGips, případně v návodu k montáži. Rádi Vám je na vyžádání poskytneme.

Podrobnosti ke konstrukcím – přípustné výšky, dilatace, připojování ke stávajícím stěnám, zásady ke zhotovení drážek a další detaily jsou uvedeny v katalogu MultiGips, případně v návodu k montáži. Rádi vám je na vyžádání poskytneme